_L_es_linksSchuin _es_midden
 

Ontwerp en Blanco-middenVormgeving Logo en Huisstijl Estafetteproject Gemeente De Ronde Venen

Het Estafetteproject behelst een bouwprogramma op de velden van twee voetbalverenigingen in de kernen van Mijdrecht en Wilnis, gericht op onder andere wonen, zorg en welzijn. Om eenheid en draagvlak te creëren in de communicatie van de samenwerkende partijen; de gemeente De Ronde Venen, Rabobank Veenstromen en Rabo Bouwfonts, is gekozen voor een projectlogo.